Batch Word To HTML Converter Chuyển đổi hàng loạt Word sang HTM

Tải về
  • Đánh giá:
    3 3 👨
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Dùng thử
  • Dung lượng: 557 KB
  • Lượt xem: 66
  • Lượt tải: 97
  • Ngày cập nhật:
  • Yêu cầu: Windows 2000/XP/Vista/7
Giới thiệu

Batch Word To HTML Converter - Chuyển đổi hàng loạt Word sang HTM

Batch Word To HTML Converter là công cụ chuyển đổi hàng loạt Word DOC/DOCX sang HTM một cách dễ dàng. Batch Word To HTML Converter hỗ trợ tìm kiếm mạnh mẽ cho rất nhiều tập tin. Batch Word To HTML Converter có một giao diện thân thiện vì vậy nó được sử dụng rất dễ dàng.

Các tính năng chính:

- Chuyển đổi Word DOC/DOCX sang HTML một cách dễ dàng.

- Chuyển đổi hàng loạt Word sang HTM với giao diện hỗ trợ chức năng tìm kiếm mạnh mẽ.

- Hỗ trợ chuyển đổi tập tin doc/docx.

- Hỗ trợ chuyển đổi các tập tin doc/docx trong một thư mục.

- Kéo và menu ngữ cảnh với Microsoft Explorer

Batch Word To HTML Converter

Phương Lan

Liên kết tải về