Bluetooth File Explorer for Android

Tải về

Truyền file/ứng dụng qua bluetooth rất dễ dàng nhờ trợ giúp của ứng dụng này. Một ứng dụng quản lý file có thể sử dụng để duyệt và quản lý file qua các thiết bị bằng Bluetooth File Transfer Profile (FTP). Không cần kết nối Internet và không có quảng cáo khi sử dụng ứng dụng này. Để kết nối các dịch vụ từ xa và duyệt file hệ thống của chúng, thiết bị từ xa nên chạy một bluetooth FTP server hoặc ứng dụng này – có một bluetooth FTP server được tích hợp sẵn.

Bluetooth File Explorer for Android

Các tính năng chính:

 • Duyệt file hệ thống của thiết bị từ xa
 • Tạo/xóa các file/folder từ xa
 • Chuyển file từ/tới thiết bị từ xa
 • Chuyển ứng dụng tới thiết bị từ xa
 • Duyệt file hệ thống cục bộ
 • Tạo folder cục bộ
 • Các tác vụ có thể thực hiện với file: Cắt, copy, dán, đổi tên, xóa
3 Mời bạn đánh giá!
 • Phát hành:
 • Sử dụng: Tính phí
 • Dung lượng: 220 KB
 • Lượt xem: 970
 • Lượt tải: 959
 • Ngày:
 • Yêu cầu: Android OS
Liên kết tải về