Bưu thiếp khuyến mại Template Bưu thiếp khuyến mại

Tải về
  • Đánh giá:
    3 ★ 1 👨
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Dung lượng: 198 KB
  • Lượt xem: 303
  • Lượt tải: 260
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Windows XP/Vista/7/8
Giới thiệu

Hãy tùy chỉnh mẫu bưu thiếp này cho sự kiện cá nhân hoặc doanh việc nhỏ của bạn. Chỉ cần sử dụng các màu và chủ đề dựng sẵn cho Word, thêm thông tin riêng và ảnh của bạn vào. Các đường cắt in ra được giúp bạn dễ dàng in và cắt những bưu thiếp này trên bất kỳ loại giấy nào bạn thấy tiện dụng. Mỗi mẫu bao gồm hai bưu thiếp kích thước 4x6", cả mặt trước và mặt sau.

Bưu thiếp khuyến mại

Phù hợp với Microsoft Word 2013.

Liên kết tải về