Mẫu thiệp cảm ơn Template thiệp cảm ơn

Tải về
  • Đánh giá:
    3 ★ 1 👨
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Dung lượng: 312 KB
  • Lượt xem: 2.642
  • Lượt tải: 1.849
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Windows XP/Vista/7/8
Giới thiệu

Sử dụng chứng nhận cám ơn này để động viên học sinh tiểu học và tuyên dương hành vi tốt.

Mẫu thiệp cảm ơn

Phù hợp với Microsoft Word 2013.

Liên kết tải về

Link Download chính thức: