CMenuEdit

Tải về
3 (1) CMenuEdit Miễn phí 591 Dung lượng: 68 KB Ngày: Yêu cầu: Windows 2000/XP/Vista/7

CMenuEdit là một ứng dụng rất nhẹ cho phép bạn tùy chỉnh menu ngữ cảnh trong Windows Explorer.

Sau khi tải ứng dụng về và giải nén bạn chạy install.bat với quyền administrator để cài đặt các thư viện dll cần thiết lên hệ thống.

Để sử dụng CMenuEdit bạn mở cửa sổ Explorer và nhấn phải vào một thư mục hay file bất kỳ nào đó rồi chọn Properties, bạn sẽ thấy một Tab có tên là Context Menu. Để thêm menu, submenu chúng ta sử dụng các biểu tượng như ở hình dưới.

Mục Action phía dưới cho phép bạn gán hành động cho từng submenu. Bên cạnh đó người dùng có thể tùy chỉnh các thông số như tham số của chương trình, thư mục chạy, trạng thái của cửa số (bình thường, minimize, maximize, hay ẩn).

3 Mời bạn đánh giá!
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Dung lượng: 68 KB
  • Lượt xem: 610
  • Lượt tải: 591
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Windows 2000/XP/Vista/7
Liên kết tải về

Link Download chính thức:

Các link tải khác: