Complete Protection System - Talos

Tải về
  • Đánh giá:
    3 ★ 1 👨
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Dùng thử
  • Dung lượng: 1,6 MB
  • Lượt xem: 352
  • Lượt tải: 349
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Windows 2000/XP/2003/Vista/Server 2008/7
Giới thiệu

Complete Protection System - Talos là một proxy server nhanh, có thể cấu hình để lọc lưu lượng Internet không mong muốn. Nội dung có thể được lọc dựa trên chính sách người dùng có thể tùy chỉnh cao hoặc chính sách rộng rãi của tổ chức. Hoàn thiện với Web caching để tăng tốc việc truy cập web của bạn.

Talos cho phép doanh nghiệp của bạn hoặc mạng gia đình có thể lọc lưu lượng Internet trên cơ sở người dùng hoặc mạng. Nó hỗ trợ sự nhận thực người dùng thông qua trình duyệt và tương thích với cả hai giao thức HTTP và HTTPS.

Liên kết tải về

Các phiên bản khác và liên quan.

0 Bình luận
Sắp xếp theo