ConnectBar

Tải về
  • Đánh giá:
    5 ★ 1 👨
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Dung lượng: 272 KB
  • Lượt xem: 451
  • Lượt tải: 436
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Tất cả Windows, Firefox
Giới thiệu

ConnectBar là một ứng dụng mở rộng của Firefox, cho phép bạn thực hiện tìm kiếm và chat với bạn bè từ trình duyệt của bạn ở bất cứ nơi nào trên web.

Với ứng dụng này, bạn dễ dàng tùy biến thanh công cụ của bạn để có được các thông tin phù hợp nhất với bạn.

Liên kết tải về

Link Download chính thức:

Các phiên bản khác và liên quan.