Contacts Backup Pro for Android

Tải về

3 (1) GeoLinx LLC Tính phí 527 Dung lượng: 177 KB Ngày: Yêu cầu: Android OS

Contacts Backup Pro sẽ giúp sao lưu tất cả các liên lạc của tài khoản Google, Outlook và SIM. Sao lưu sang file CVS, nhận báo cáo html.

Contacts Backup Pro for Android

Các tính năng chính:

 • Xuất Outlook sang file CVS
 • Xuất Google contacts sang file CVS
 • Sao lưu liên lạc trong điện thoại
 • Nhập file CVS của của Outlook/Google/Exchange contacts
 • Xuất/nhập từ/tới SIM
 • Xuất/nhập chỉ những nhóm đã chọn hoặc nhiều nhóm liên lạc
 • Nhập sang nhóm liên lạc mới tạo
 • Khôi phục
 • Hỗ trợ nhiều ngôn ngữ.
3 Mời bạn đánh giá!
 • Phát hành:
 • Sử dụng: Tính phí
 • Dung lượng: 177 KB
 • Lượt xem: 538
 • Lượt tải: 527
 • Ngày:
 • Yêu cầu: Android OS
Liên kết tải về