Cute Video Audio Merger

Tải về
  • Đánh giá:
    4 ★ 3 👨
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Dung lượng: 4 MB
  • Lượt xem: 9.363
  • Lượt tải: 9.304
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Windows 98/Me/2000/XP/2003/Vista/7/NT
Giới thiệu

Cute Video Audio Merger là tiện ích này rất cần thiết cho việc lồng thêm bài nhạc hay nào đó vào video của bạn. Chức năng phần mềm này chỉ lồng ghép audio và video vào nhau, không chuyên nghiệp như các phần mềm khác là tùy chỉnh đoạn nhạc vào đoạn video nào. Bấm Add Video để chọn nguồn video, Add Audio để thêm bài nhạc cho video. Tại mục Output Format, chọn định dạng video xuất ra (mp4. swf, flv, wmv). Mục Oputput Directory, bấm Browse để chọn nơi lưu video xuất. Cuối cùng bấm Start để chương trình thực hiện.

Liên kết tải về

Link Download chính thức:

Các phiên bản khác và liên quan.

0 Bình luận
Sắp xếp theo