Cwlcount

Tải về
  • Đánh giá:
    3 ★ 1 👨
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Dung lượng: 11,7 KB
  • Lượt xem: 300
  • Lượt tải: 287
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Win 2K/XP/Vista/7
Giới thiệu

Cwlcount là là một ứng dụng dòng lệnh được thiết kế để đếm số lượng các ký tự, các từ, và các dòng của các tập tin văn bản.

Cwlcount

Cwlcount hiển thị số liệu thống kê của các ký tự, các từ và đếm những dòng của tập tin văn bản hoặc toàn bộ thư mục. Nó là một chương trình rất nhẹ và dễ sử dụng.

Cwlcount

Yêu cầu: .Net Framework 3.5

Tuyết Mai (Theo Mickbit Software)

Liên kết tải về

Link Download chính thức: