CyberSitter

Tải về
  • Đánh giá:
    4,2 ★ 5 👨
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Dùng thử
  • Dung lượng: 2,4 MB
  • Lượt xem: 7.301
  • Lượt tải: 7.288
  • Ngày:
  • Yêu cầu: mọi Windows
Giới thiệu

CyberSitter là phần mềm giúp ngăn chặn truy cập các website không lành mạnh dựa trên một cơ sở dữ liệu có sẵn về địa chỉ và nội dung của các website, nhóm tin tức, diễn đàn mạng hay nhiều nguồn thông tin "đen" từ Internet.

Sau khi cài đặt, bạn phải thiết lập một mật khẩu quản lý để đảm bảo rằng chỉ bạn mới đủ quyền để cấu hình phần mềm. Các chủ đề lọc có phạm vi đa dạng, bao gồm cả nội dung liên quan tới tình dục và bạo lực thông thường. CyberSitter cũng hoạt động tốt đối với các phần mềm chia sẻ tệp, đánh bạc và bói toán. Mục Pokemon trong các lựa chọn của chương trình này nhằm vào lĩnh vực giáo dục mặc dù nó không thực sự phát huy hiệu quả.

Bạn cũng được quyền lọc nhiều chủ đề, trong đó bao gồm cả TV, điện ảnh, các website về tài chính và thể thao. Có thể hiểu rằng điều này thực chất chặn cả việc truy nhập Internet để giải trí và giết thời gian mặc dù đây không phải là điều không hoàn toàn cần thiết trong gia đình. Tất nhiên, bạn không nhất thiết phải chọn tất cả các lựa chọn này, tuy nhiên, nếu bạn kích hoạt tất cả, có lẽ bạn nên tắt luôn chiếc máy tính của mình.

Bạn cũng có thể giới hạn thời gian truy nhập Internet. Một công cụ bổ sung là System Snooper, cho phép bạn quét và phát hiện tất cả các trang web có chứa các từ khoá bị cấm.

Theo tổng hợp

Liên kết tải về

Link Download chính thức: