DBF Doctor

Tải về
  • Đánh giá:
    3 ★ 1 👨
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Dùng thử
  • Dung lượng: 3 MB
  • Lượt xem: 1.613
  • Lượt tải: 1.591
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Tất cả Windows
Giới thiệu

DBF Doctor là một công cụ quan trọng nằm trong bộ công cụ phần mềm của bất kỳ dân IT chuyên nghiệp, nó cho phép bạn phục hồi dữ liệu quan trọng từ một tập tin cơ sở dữ liệu bị hư hỏng.

Nó tự động phân tích các tiêu đề và cấu trúc dữ liệu của tập tin và xây dựng lại các đoạn bị hư hỏng với một độ chính xác đáng kể. Ngoài ra, bạn có thể kiểm soát quá trình phục hồi và làm việc với các dữ liệu bằng tay.

DBF Doctor được tối ưu cho quá trình phục hồi nhanh chóng và làm việc dễ dàng. Nhờ tiêu thụ ít tài nguyên hệ thống nên nó không cắt giảm năng suất máy tính của bạn và cho phép bạn làm việc hiệu quả với các ứng dụng khác. Chương trình này nhận ra tất cả các định dạng cơ sở dữ liệu phổ biến nhất, bao gồm cả Dbase III / IV, FoxPro, Visual FoxPro.

Liên kết tải về

Link Download chính thức:

Các phiên bản khác và liên quan.