DeltaProd Phần mềm quản lý dự án

Tải về
  • Đánh giá:
    4 ★ 2 👨
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Dung lượng: 20,2 MB
  • Lượt xem: 2.629
  • Lượt tải: 2.610
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Windows 95/98/Me/2000/XP/Vista/NT
Giới thiệu

DeltaProd (Delivery Task Producer) là một phần mềm miễn phí dùng để quản lí các dự án. Với phần mềm này, bạn có thể theo dõi được các yêu cầu của khách hàng, như yêu cầu ban đầu, yêu cầu bị thay đổi; đặt kế hoạch họp nhóm; theo dõi từng bước công việc như vá lỗi, sao lưu, tạo các bản dự phòng; quản lí việc chuyển giao cho khách hàng; hội thảo hay theo dõi chi phí dự án, …

Liên kết tải về

Link Download chính thức: