DoMobile ShareText free For Android

Tải về
3 (1) DoMobile Miễn phí 264 Dung lượng: 237 KB Ngày: Yêu cầu: Android 1.5 and up

DoMobile ShareText free là ứng dụng cho phép chia sẻ văn bản giữa máy tính hoặc các thiết bị khác sử dụng trình duyệt thông qua Wifi.

Có thể sao chép văn bản từ máy tính đến điện thoại, từ điện thoại vào máy, từ điện thoại này đến một điện thoại khác, từ điện thoại đến bất kỳ trình duyệt.

DoMobile ShareText free For Android

Tuyết Mai

3 Mời bạn đánh giá!
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Dung lượng: 237 KB
  • Lượt xem: 268
  • Lượt tải: 264
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Android 1.5 and up
Liên kết tải về