3C Toolbox cho Android 1.5

Link Download 3C Toolbox cho Android chính:

🖼️ Shake - Screen Off for Android 10.3 Tắt màn hình điện thoại và khóa máy

🖼️
 • Phát hành: AndroidDev Team
 • Shake - Screen Off là một ứng dụng miễn phí cho phép bạn tắt màn hình điện thoại và khóa máy một cách nhanh chóng, dễ dàng hơn bằng cách lắc nhẹ máy.
 • android Version: 10.3
 • Đánh giá: 56
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 11.528

🖼️ Thông báo cuộc gọi nhỡ for Android 1.0 Phần mềm thông báo cuộc gọi nhỡ

🖼️
 • Phát hành: Nichiri
 • Phần mềm thông báo cuộc gọi nhỡ hoặc nháy máy giúp cho những người không muốn bỏ lỡ những cuộc gọi quan trọng. Phần mềm sẽ thông báo với âm thanh giống như cuộc gọi đến và chế độ rung.
 • android Version: 1.0
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 226

🖼️ Unlock Clock cho Android 7df1c17 App đếm số lần sử dụng điện thoại trong ngày

🖼️
 • Phát hành: Google
 • Unlock Clock cho Android là ứng dụng đếm số lần bạn mở khóa smartphone trong ngày.
 • android Version: 7df1c17

🖼️ TSF Launcher 3D Shell cho Android 3.8 Launcher 3D ấn tượng trên Android

🖼️
 • Phát hành: TSFUI
 • TSF Launcher 3D Shell là trình thay đổi giao diện 3D độc đáo, nhanh nhạy, chạy được trên hầu hết các thiết bị Android 2.2 trở lên và miễn phí sử dụng.
 • android Version: 3.8.5
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 297

🖼️ Norton Utilities for Android 2.7 Cải thiện tốc độ thiết bị Android

🖼️
 • Phát hành: Symantec
 • Norton Mobile Utilities Lite cung cấp những công cụ quan trọng nhằm giúp cải thiện khả năng hoạt động cho thiết bị Android.
 • android Version: 2.7.1.362
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 286
Xem thêm Quản lý điện thoại