ActiveBarcode 6.5.0

Link Download ActiveBarcode chính:

Bạn có thể tải các phiên bản thích hợp khác dưới đây.