Addax 3.8

Link Download Addax chính:
🖼️
 • BarracudaDrive Ứng dụng chuyển đổi mạng

 • BarracudaDrive là ứng dụng chuyển đổi mạng gia đình hoặc mạng kinh doanh sang một hệ thống lưu trữ trực tuyến mạnh mẽ và an toàn, cho phép bạn truy cập và chia sẻ tập tin từ bất kỳ máy tính hoặc thiết bị kết nối nào trên thế giới.
 • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
 • TelePrompter

 • TelePrompter 1.0.5 là phần mở rộng trong Google Chrome với một mục đích là thiết lập chế độ Autoscroll (tự động cuộn trang) cho bất kỳ trang web nào được mở bằng Google Chrome.
 • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
🖼️
 • Fresh Video Downloader Công cụ tải video

 • Fresh Video Downloader là một công cụ được dùng để tải bất kì một video nào từ YouTube và các nguồn video khác về máy tính của bạn.
 • Xếp hạng: 5 13 Phiếu bầu
🖼️
 • Inbox by Gmail Ứng dụng quản lý email hữu ích

 • Inbox by Gmail là ứng dụng giúp bạn quản lý hộp thư đến trong Gmail một cách hiệu quả nhất. Đội Gmail đã xây dựng Inbox by Gmail nhằm mang lại cho người dùng Gmail những công cụ tuyệt vời để giữ Gmail ngăn nắp và tiết kiệm thời gian nhất.
 • Xếp hạng: 4 2 Phiếu bầu
;
Xem thêm Trình duyệt