AOE: The Age Of Kings (update 2.0a)

Tải xuống AOE: The Age Of Kings (update 2.0a)

Nhấn vào đây nếu quá trình tải xuống chưa bắt đầu.

Báo không tải được

Link Download Age of Empires II HD: The Age of Kings chính:

Bạn có thể tải các phiên bản thích hợp khác dưới đây.

🖼️
🖼️
🖼️
  • Niche Game sinh tồn di truyền học
  • Niche là game sinh tồn độc đáo dành cho máy tính. Không đi theo phong cách Sandbox quen thuộc với nhiệm vụ phiêu lưu khám phá hay chế tạo công cụ, Niche tập trung khai thác khía cạnh di truyền học trong thế giới các loài vật.
  • Xếp hạng: 4 2 Phiếu bầu
🖼️
🖼️
;
Xem thêm Game Chiến thuật