Anesidora

Link Download Anesidora chính:
🖼️
  • Anvi AD Blocker Chặn trang web độc hại, lừa đảo

  • Mỗi ngày, có tới hàng ngàn người trở thành nạn nhân của virus và lừa đảo trực tuyến. Để cung cấp chức năng bảo vệ trong thời gian thực, Anvisoft đã nghiên cứu và phát triển chương trình mới có tên gọi Anvi AD Blocker dành cho người sử dụng máy tính.
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
🖼️
  • IE-Split 1.1

  • Việc chia Internet Explorer (IE) thành 2 cửa sổ duyệt web cho phép bạn xem được nhiều nội dung hơn trong cùng một diện tích màn hình. Nếu muốn, bạn có thể cài đặt thêm add-on IE Split.
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
  • StayFocusd for Chrome

  • Với StayFocusd 1.1.2, bạn có thể chặn các trang web sau khi bạn đã dùng chúng trong một khoảng thời gian nhất định.
  • Xếp hạng: 4 3 Phiếu bầu
🖼️
;
Xem thêm Tiện ích khác