AppleXsoft SD Card Recovery for Mac

Link Download AppleXsoft SD Card Recovery for Mac chính:

🖼️ SuperDuper

🖼️
 • Phát hành: Shirt Pocket
 • SuperDuper là phần mềm được sử dụng rộng rãi nhằm giúp việc khôi phục được dễ dàng hơn bởi nó sẽ tạo một bản sao lưu có thể boot được.
 • mac
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 363

🖼️ Simpo PDF to Word for Mac 1.6 Phần mềm chuyển đổi PDF sang Word

🖼️
 • Phát hành: Simpo Technologies
 • Simpo PDF to Word for Mac được phát triển để giúp người dùng Mac chuyển đổi PDF sang Word trên Mac OS X. Nó là một công cụ chuyển đổi PDF xuất sắc. Tốc độ chuyển đổi nhanh hơn 500% so với các công cụ cùng thể loại khác.
 • mac Version: 1.6
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 30.957

🖼️ Courier for Mac Chia sẻ file media qua các dịch vụ trực tuyến

🖼️
 • Phát hành: Realmac Software
 • Courier là một built-in plugin cho phép bạn chia sẻ các file media trong vòng 30 giây – và với hỗ trợ Amazon S3, Ember, Flickr, Facebook, FTP / SFTP, Vimeo và YouTube, chúng ta đã có dịch vụ được yêu cầu nhiều nhất trong tay.
 • mac
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Tính phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.540

🖼️ Froq for Mac

🖼️
 • Phát hành: Alwin Troost
 • Froq là một công cụ giúp truy vấn cơ sở dữ liệu nhanh chóng. Đây là một ứng dụng Mac OS X cung cấp cách truy cập dễ dàng vào các cơ sở dữ liệu khác nhau, tập trung vào duyệt dữ liệu nhanh chóng...
 • mac
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 482

🖼️ CrashPlan for Mac

🖼️
 • Phát hành: CrashPlan
 • Crashplan for Mac cho phép bạn sao lưu và phục hồi dữ liệu từ nhiều nơi sao lưu trên máy Mac, điều này có nghĩa là nếu có vấn đề gì xảy ra với một trong những nơi sao lưu của bạn, bạn có thể phục hồi từ những điểm khác. Bạn có thể lựa chọn nơi khôi phục t
 • mac
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 358
Xem thêm Khôi phục dữ liệu