Application Manager X For Android

Link Download Application Manager X For Android chính:
🖼️
  • Docady cho Android Quản lý tài liệu thông minh trên Android

  • Docady for Android là ứng dụng quản lý tài liệu giúp bạn tiết kiệm thời gian, làm việc hiệu quả hơn và tối ưu hóa smartphone để phục vụ cho cả công việc lẫn cuộc sống. Docady chạy được trên các thiết bị có hệ điều hành 4.1 trở lên và miễn phí sử dụng.
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
🖼️
🖼️
🖼️
  • StickMount for Android Mount ổ usb trên điện thoại Android

  • Tự động mount và dismount ổ USB trên các thiết bị khác nhau như Galaxy Nexus, Nexus 7 và Nexus 10. Thiết bị Nexus 4 không được hỗ trợ - đây là vấn đề bắt nguồn từ chính thiết bị, không phải từ StickMount.
  • Xếp hạng: 5 5 Phiếu bầu
;
Xem thêm Quản lý điện thoại