AppSnap 1.3.3

Link Download AppSnap chính:
Bạn có thể tải các phiên bản thích hợp khác dưới đây.
🖼️
  • Celestia Phần mềm khám phá vũ trụ

  • Celestia là phần mềm khám phá vũ trụ mô phỏng 3D miễn phí, nguồn mở, rất ấn tượng. Ngoài ra, Celestia còn có nhiều add-on của hãng thứ 3 giúp bạn xem vũ trụ từ bất cứ điểm nào giữa các hành tinh và sao.
  • Xếp hạng: 5 28 Phiếu bầu
🖼️
  • Rootkit Buster

  • Chương trình có thể chạy ngay mà không cần cài đặt và quét 5 khu vực: hệ thống file, Registry, các chương trình chạy, ổ cứng và các hook dịch vụ mức hệ điều hành.
  • Xếp hạng: 3 12 Phiếu bầu
🖼️
🖼️
  • Sprintbit Playlist Manager

  • Playlist Sprintbit Manager là một phần mềm mạnh mẽ cho phép bạn tạo, chỉnh sửa, quản lý và nghe các danh sách nhạc của bạn và các tập tin Media.
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
;
Xem thêm Windows