Blackout for Mac 3.3.1

Link Download Blackout for Mac chính:

🖼️ myMacTime for Mac 1.7 Theo dõi thời gian dành cho ứng dụng

🖼️
 • Phát hành: PointWorks Software Development
 • myMacTime được thiết kế cho bất kì ai muốn theo dõi thời gian dành cho một tác vụ cụ thể nào đó với công sức bỏ ra ít nhất. Phần mềm myMacTime rất dễ sử dụng và rất linh hoạt...
 • mac Version: 1.7.6
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 163

🖼️ CleanMyDrive for Mac 1.0 Dọn dẹp file rác khỏi ổ cứng và ổ đĩa Flash

🖼️
 • Phát hành: MacPaw
 • Cleanmydrive là ứng dụng cho phép bạn xóa các tập tin rác và giải phóng không gian lưu trữ trên ổ cứng, các ổ đĩa flash cho điều hành Mac.
 • mac Version: 1.0.3
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 702

🖼️ Cronette for Mac

🖼️
 • Phát hành: Tension Software
 • Cronette là một phần mềm dùng để xác định các tác vụ có thể chạy tự động bởi Mac. Chương trình này có thể sử dụng trên các máy chủ Mac không được quản lý hoặc cho các tác vụ được thực hiện qua đêm hoặc dùng cho các tác vụ có tính lặp đi lặp lại được thực
 • mac
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 282

🖼️ Calculus 1.3.2 for Mac OS X

🖼️
 • Phát hành: AsramSoftware
 • Calculus - một công cụ tiện ích tính toán, bên cạnh những phép tính thông thường, chương trình còn có thể chuyển đổi giữa các đơn vị thường gặp như độ ẩm, áp suất, tốc độ...
 • mac
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 608

🖼️ DeTune for Mac

🖼️
 • Phát hành: SJS
 • DeTune giúp bạn có thể truy cập nội dung trên iPod, iPhone hoặc iPad dễ dàng hơn. Sử dụng giao diện giống với iTunes, bạn có thể truy cập toàn bộ các bài hát, các bộ phim, chương trình TV, sách,…
 • mac
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 656
Xem thêm Tiện ích hệ thống