Blogger Store

Link Download Blogger Store chính:
🖼️
 • TheatreStyle Mẫu WordPress cho blog về ca nhạc

 • TheatreStyle là chủ đề WordPress đẹp cho các blog và các trang web liên quan đến thời trang, phim ảnh hay âm nhạc. Chủ đề này có 2 cột và 3 cột khác ở chân trang, nhiều vị trí đặt tiện ích cho blog của bạn.
 • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
 • Modern V5 Mẫu blog miễn phí cho blogger

 • Modern V5 là một mẫu blogger miễn phí với 2 cột, sidebar bên phải, được thiết kế độc quyền cho blogger, bao gồm các biểu tượng đánh dấu mạng xã hội và các trình đơn thả xuống.
 • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
 • AnimeElite Mẫu blog chủ đề phim hoạt hình hoặc game

 • AnimeElite là một mẫu blogger miễn phí với 2 cột, sidebar bên phải, được thiết kế độc quyền cho blogger, bao gồm các biểu tượng đánh dấu mạng xã hội và các trình đơn thả xuống. Mẫu được thiết kế phù hợp với blog chủ đề phim hoạt hình hoặc trò chơi.
 • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
 • BlueStyle Blog chủ đề công nghệ cho blogger

 • BlueStyle là một mẫu blogger miễn phí với 2 cột, sidebar bên phải, được thiết kế độc quyền cho blogger, bao gồm các biểu tượng đánh dấu mạng xã hội và các trình đơn thả xuống. Mẫu được thiết kế phù hợp với chủ đề blog công nghệ.
 • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
 • Under the Clouds Mẫu blog chủ đề cá nhân miễn phí

 • Under the Clouds là một mẫu blogger miễn phí với 2 cột, sidebar bên phải, được thiết kế độc quyền cho blogger, bao gồm các biểu tượng đánh dấu mạng xã hội và các trình đơn thả xuống. Mẫu được thiết kế phù hợp với blog chủ đề cá nhân.
 • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
;
Xem thêm Template cho Blogspot