BlueCity

Link Download BlueCity chính:

🖼️ GreenTravel Giao diện template chủ đề du lịch

🖼️
 • Phát hành: Deluxetemplates
 • GreenTravel là một mẫu blogger miễn phí với 3 cột, sidebar bên phải và trái, được thiết kế độc quyền cho blogger, bao gồm các biểu tượng đánh dấu mạng xã hội và các trình đơn thả xuống. Mẫu được thiết kế phù hợp với các blog chủ đề du lịch.
 • windows

🖼️ Metro Simple Mẫu blog miễn phí cho chủ đề phần mềm

🖼️
 • Phát hành: BTemplates
 • Metro Simple là một mẫu blogger miễn phí với 2 cột, sidebar bên phải, được thiết kế độc quyền cho blogger, bao gồm các biểu tượng đánh dấu mạng xã hội và các trình đơn thả xuống, các vị trí đặt đánh giá, bình luận. Mẫu được thiết kế phù hợp với các blog chủ đề phần mềm.
 • windows

🖼️ Beautiful Day Mẫu blog miễn phí chủ đề thiên nhiên

🖼️
 • Phát hành: Deluxetemplates
 • Beautiful Day là một mẫu blogger miễn phí với 2 cột, sidebar bên phải, được thiết kế độc quyền cho blogger, bao gồm các biểu tượng đánh dấu mạng xã hội và các trình đơn thả xuống. Mẫu được thiết kế phù hợp với blog chủ đề thiên nhiên.
 • windows

🖼️ iTechBlog Mẫu template chủ đề công nghệ

🖼️
 • Phát hành: Deluxetemplates
 • iTechBlog là một mẫu blogger miễn phí với 2 cột, sidebar bên phải, được thiết kế độc quyền cho blogger, bao gồm các biểu tượng đánh dấu mạng xã hội và các trình đơn thả xuống. Mẫu được thiết kế phù hợp với các blog chủ đề công nghệ.
 • windows

🖼️ ColorPulse Mẫu template với sắc màu đẹp

🖼️
 • Phát hành: Deluxetemplates
 • ColorPulse là mẫu template tuyệt đẹp miễn phí cho Blogger, bố cục gồm 2 cột và 3 cột khác ở chân trang, nhiều vị trí để bạn đặt các tiện ích. Mẫu được thiết kế phù hợp với blog chủ đề âm nhạc.
 • windows
Xem thêm Template cho Blogspot