Bluegrass

Link Download Bluegrass chính:

🖼️ HostingPress Mẫu template miễn phí cho Blogger

🖼️
 • Phát hành: BTemplates
 • HostingPress là một mẫu cho blogger miễn phí chuyển thể từ WordPress với 2 cột, sidebar bên phải, sẵn sàng quảng cáo, chú thích chân trang, hình ảnh hiển thị ở chế độ trình chiếu, biểu tượng xã hội đánh dấu, bài viết thu nhỏ, thẻ và trình đơn thả xuống. Mẫu này phù hợp với các blog về chủ đề hosting, lưu trữ dữ liệu.
 • windows

🖼️ BlueComp Mẫu template chủ đề công nghệ

🖼️
 • Phát hành: Deluxetemplates
 • BlueComp là mẫu template mới miễn phí cho Blogger, thiết kế 3 cột, sidebar bên trái và phải. Với bố cục bao gồm hình nền màu xanh và trắng, nội dung trình bày rõ ràng, mẫu phù hợp với các blog về công nghệ hoặc lĩnh vực kinh doanh của bạn.
 • windows

🖼️ Drawing Time Mẫu blog miễn phí chủ đề thiết kế

🖼️
 • Phát hành: Deluxetemplates
 • Drawing Time là một mẫu blogger miễn phí với 2 cột, sidebar bên phải, được thiết kế độc quyền cho blogger, bao gồm các biểu tượng đánh dấu mạng xã hội và các trình đơn thả xuống. Mẫu được thiết kế phù hợp với blog chủ đề thiết kế.
 • windows

🖼️ WebPoint Mẫu template đặc biệt chủ đề kinh doanh

🖼️
 • Phát hành: Deluxetemplates
 • WebPoint là một mẫu blogger miễn phí với 3 cột, sidebar bên phải và trái, được thiết kế độc quyền cho blogger, bao gồm các biểu tượng đánh dấu mạng xã hội và các trình đơn thả xuống. Mẫu được thiết kế phù hợp với chủ đề blog kinh doanh.
 • windows

🖼️ NewCristalWeb Mẫu cho blog cá nhân với thiết kế độc đáo

🖼️
 • Phát hành: Deluxetemplates
 • NewCristalWeb là một mẫu blogger miễn phí với 2 cột và 3 cột khác ở chân trang, sidebar bên phải, nhiều vị trí để bạn đặt tiện ích, bao gồm các biểu tượng đánh dấu mạng xã hội và các trình đơn thả xuống.
 • windows
Xem thêm Template cho Blogspot