Fabric Modloader 1.16

Tải xuống Fabric Modloader 1.16

Nhấn vào đây nếu quá trình tải xuống chưa bắt đầu.

Báo không tải được

Link Download Bon Appetit Mod chính:

Bạn có thể tải các phiên bản thích hợp khác dưới đây.

🖼️ Hornets Mod Minecraft Mod Ong bắp cày

🖼️
 • Phát hành: vadis365
 • Hornets Mod 1.16.4 sẽ bổ sung vào thế giới Minecraft một trong những loài côn trùng khó chịu nhất trong thế giới thực - Ong bắp cày (Hornets).
 • windows

🖼️ Untitled Duck Mod Mod Minecraft Thêm vịt vào thế Overworld

🖼️
 • Phát hành: Paspartout
 • Untitled Duck Mod 1.16.5 sẽ đưa vào thế giới Minecraft những chú vịt dễ thương. Bạn có thể giết những chú vịt này để lấy thịt hoặc lùa chúng về nhà làm vật nuôi.
 • windows

🖼️ Stupid Guns Mod Mod bổ sung nhiều loại súng kì quặc

🖼️
 • Phát hành: the_suogame
 • Stupid Guns Mod 1.15.2 là một Mod chế tạo súng mới cho Minecraft, bổ sung nhiều loại súng đặc biệt và vô cùng sáng tạo, hứa hẹn mang đến trải nghiệm độc đáo cho người chơi.
 • windows

🖼️ The Corgis Mod Mod chó Corgi cho Minecraft

🖼️
 • Phát hành: fabbe50
 • Bản Mod Corgis 1.16.3 sẽ bổ sung vào thế giới Minecraft của bạn một người bạn đồng hành mới - chó Corgi. Rất nhiều loại Corgi đã được thêm vào trò chơi và có thể được tìm thấy trên khắp thế giới.
 • windows

🖼️ Wormhole Mod Mod Minecraft Cổng dịch chuyển mới

🖼️
 • Phát hành: SuperMartijn642
 • Bản Mod Wormhole 1.16.4 / 1.16.2 sẽ đưa vào Minecraft một cơ chế hỗ trợ người chơi di chuyển đường dài, giúp giảm bớt khó khăn và thời gian trong việc di chuyển.
 • windows
Xem thêm Mod Minecraft