Calendar Gadget

Link Download Calendar Gadget chính:

🖼️ FotoWorks XL v10.0.6 dc100421

🖼️
 • Phát hành: MEDIAKG
 • FotoWorks XL 10.0.6 - Ứng dụng cho phép người dùng chỉnh sửa và biến đổi hình ảnh Description
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 523

🖼️ Microsoft Office Professional 2010 Phần mềm văn phòng

🖼️
 • Phát hành: Microsoft
 • Microsoft Office Professional 2010 là ứng dụng văn phòng vô cùng tiện ích, mở ra một thế giới của những lựa chọn thiết kế giúp bạn thể hiện các ý tưởng của mình.
 • windows
 • Đánh giá: 23
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 33.114

🖼️ Imposition Studio Tạo chữ ký PDF

🖼️
 • Phát hành: Devalipi Software
 • Devalipi Imposition Studio tạo các file Impositioned PDF từ một hoặc nhiều file PDF.
 • windows
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 687

🖼️ Kana Clip

🖼️
 • Phát hành: Kana Solution
 • Clip Kana là một chương trình Windows, giám sát việc sao chép văn bản vào clipboard. Các văn bản sao chép được lưu vào bộ nhớ để có thể truy cập sau đó thông qua trình đơn bật lên.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 366

🖼️ Firecoresoft iMade Flipbook 1.0 Ứng dụng tạo Flipbook đơn giản

🖼️
 • Phát hành: Firecoresoft
 • Firecoresoft iMade Flipbook là một ứng dụng chuyên nghiệp cung cấp cho người dùng một cách đơn giản để tạo Flipbook từ các tài liệu PDF của mình. Chỉ với vài bước, họ có thể tạo ra ebook, album, tạp chí, vv và chia sẻ chúng trực tuyến.
 • windows Version: 1.0.1
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 68
Xem thêm Phần mềm soạn thảo