Canon EOS 60D Firmware 1.1.1

Link Download Canon EOS 60D Firmware chính:

🖼️ Leica X2 Firmware Cải thiện khả năng khử nhiễu

🖼️
 • Phát hành: Leica
 • Leica X2 Firmware 1.1 được cải thiện khả năng khử nhiễu ở ISO cao, khả năng cân bằng trắng tự động chính xác hơn.
 • windows
 • Đánh giá: 4
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 546

🖼️ Sigma SD1 Firmware Cải thiện hệ thống Menu

🖼️
 • Phát hành: Sigma
 • Bản Firmware 1.04 cho phép sử dụng phần mềm điều khiển SIGMA Capture Pro và cải thiện hệ thống menu trên SD1.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 2.218

🖼️ Asus WL-330g Traditional Chinese firmware 1.12

🖼️
 • Phát hành: Asus
 • Phiên bản Firmware Traditional Chinese 1.12 của WL-300g
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 8.199

🖼️ Asus WL-330gE firmware

🖼️
 • Phát hành: Asus
 • Phiên bản Firmware English/Traditional Chinese/ Simplified Chinese 2.0.0.9 của WL-330gE.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 9.081

🖼️ FinePix X100 Firmware Cải thiện hiệu suất lấy nét tự động

🖼️
 • Phát hành: Fujifilm
 • Firmware v1.20 giúp X100 có thể tùy chỉnh chức năng cho phím Raw cũng như cải thiện hiệu suất lấy nét tự động trong chế độ quay video.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 5.972
Xem thêm Firmware