Capes Mod cho Minecraft 1.11.0

Tải xuống Capes Mod cho Minecraft 1.11.0

Nhấn vào đây nếu quá trình tải xuống chưa bắt đầu.

Báo không tải được
🖼️
  • More Creatures Mod Mod bổ sung mob, item, block, công trình mới

  • More Creatures Mod bổ sung hơn 29 mob mới với năng lực đặc biệt và toàn bộ các loại mob này đều sinh ra trong thế giới mở Minecraft. Bản Minecraft Mod này cung cấp các loại mob hung tợn và đối địch với người chơi, dân làng cũng như Iron Golem.
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
🖼️
🖼️
🖼️
;
Xem thêm Game sinh tồn