Day Organizer 2.2.1.5

Link Download Day Organizer chính:

Bạn có thể tải các phiên bản thích hợp khác dưới đây.

🖼️ SimpleOCR 3.1 Chuyển file scan sang word

🖼️
 • Phát hành: ScanStore
 • SimpleOCR hoàn toàn miễn phí, có thể chuyển file được scan từ văn bản đánh máy hoặc viết tay thành file word giúp tiết kiệm thời gian.
 • windows Version: 3.1
 • Đánh giá: 26
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 38.112

🖼️ Adobe Acrobat 8 Professional 8.1 Chỉnh sửa PDF miễn phí

🖼️
 • Phát hành: Adobe Systems
 • Adobe vừa quyết định phát hành phiên bản trả phí của phần mềm Adobe Acrobat 8 Professional hoàn toàn miễn phí.
 • windows Version: 8.1.0
 • Đánh giá: 54
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 117.627

🖼️ Qvikly 2.2 Quản lý và tích hợp dữ liệu hiệu quả

🖼️
 • Phát hành: Qvikly
 • Qvikly là một công cụ đa chức năng giúp người dùng tích hợp dữ liệu vào các báo cáo và tài liệu qua đó tăng cường năng lực quản lý thông tin của những thành viên trong tập thể hoặc của toàn công ty.
 • windows Version: 2.2.4

🖼️ 4Media EPUB Creation Suite 1.0 Tạo file ePub dễ dàng

🖼️
 • Phát hành: 4Media Software
 • 4Media EPUB Creation Suite là một gói ứng dụng hữu ích hỗ trợ người dùng tạo file ePub từ nhiều định dạng tập tin khác như: PDF, CHM & HTML.
 • windows Version: 1.0.4

🖼️ Excel Word Count Đếm số từ trong file Excel

🖼️
 • Phát hành: LantechSoft
 • Excel Word Count là một Add-in mạnh mẽ của Excel. Có thể đếm số từ trong ActiveSheet, ActiveWorkbook và ô đã được lựa chọn rất hiệu quả.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.409
Xem thêm Phần mềm soạn thảo