Deep Freeze Enterprise cho Linux

Link Download Deep Freeze Enterprise cho Linux chính:

🖼️
🖼️
 • Metasploit Framework for Linux (64 bit)
 • Metasploit Framework là một môi trường dùng để kiểm tra, tấn công và khai thác lỗi của các service. Metasploit được xây dựng từ ngôn ngữ hướng đối tượng Perl, với những components được viết bằng C, assembler, và Python.Metasploit có thể chạy trên hầu hết
 • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
 • Nessus for Linux
 • Nessus là một trong những sản phẩm bảo mật được đánh giá cao trên toàn thế giới. Với tính năng phát hiện nguy hiểm nhanh, thống kê toàn diện về hệ thống đầy đủ, phát hiện dữ liệu nhạy cảm và phân tích lỗ hổng , đáp ứng yêu cầu cao về bảo mật.
 • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
 • Tcpdump for Linux
 • Tcpdump là một công cụ gỡ rối các vấn đề về mạng, công cụ này chạy trong tiện ích dòng lệnh.
 • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
 • SecretSync for Linux
 • SecretSync là một tiện ích miễn phí sẽ giúp bạn mã hóa thư mục trước khi được upload lên dịch vụ Dropbox.
 • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
;
Xem thêm Phần mềm Bảo mật