Deep Freeze for Mac 6.21.220.1205

Tải xuống Deep Freeze for Mac 6.21.220.1205

Nhấn vào đây nếu quá trình tải xuống chưa bắt đầu.

Báo không tải được
🖼️
 • DownTime cho Mac Xem thời gian nghỉ ngơi và hoạt động của máy Mac

 • DownTime cho Mac là tiện ích được thiết kế đơn giản nhằm giúp người dùng nắm được nhanh thông tin về thời gian máy tính Apple đã “ngủ” hoặc “thức” trong ngày. DownTime cho Mac hoàn toàn miễn phí và có dung lượng thấp nên đừng ngại trải nghiệm nhé.
 • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
 • Timer Utility for Mac

 • Timer Utility là một công cụ quản lý thời gian bao gồm các tính năng báo thức, tính ngược thời gian, đếm ngược ngày, đồng hồ bấm giây và tất cả các tính năng theo dõi thời gian mới...
 • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
 • Right Zoom for Mac

 • Right Zoom for Mac là một công cụ đơn giản, có thể thay đổi đặc tính của nút màu xanh, khiến nó luôn mở tối đa kích cỡ cửa sổ.
 • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
 • TimeMachineEditor cho Mac Thay đổi thời gian backup của MacBook

 • TimeMachineEditor cho Mac ứng dụng thay đổi thời gian sao lưu dữ liệu của Time Machine đơn giản, gọn nhẹ và dễ sử dụng. TimeMachineEditor được phát hành miễn phí và hỗ trợ hệ điều hành Mac OS X 10.9 trở lên.
 • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
 • Big Mean Folder Machine for Mac

 • Big Mean Folder Machine là tiện ích quản lý file/folder rất dễ sử dụng. Phần mềm này có thể chia các file thành hệ thống các folder hoặc kết hợp chúng thành một folder đơn...
 • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
;
Xem thêm Tiện ích hệ thống