DesktopMirror Suite dự phòng

Tải xuống DesktopMirror Suite dự phòng

Nhấn vào đây nếu trang web tải về chưa khởi chạy.
Liên kết tải xuống DesktopMirror Suite dự phòng được mở ở trang web bên ngoài.

Báo không tải được

Link Download DesktopMirror Suite chính:

Bạn có thể tải các phiên bản thích hợp khác dưới đây.

🖼️ OpenOffice.org SDK

🖼️
 • Phát hành: Oracle
 • OpenOffice.org SDK là một add-on của bộ phần mềm văn phòng OpenOffice.org. Nó cung cấp những công cụ và tài liệu cần thiết để lập trình các API OpenOffice.org và tạo ra các phần mở rộng cho OpenOffice.org.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 359

🖼️ Adobe Acrobat 8 Professional 8.1 Chỉnh sửa PDF miễn phí

🖼️
 • Phát hành: Adobe Systems
 • Adobe vừa quyết định phát hành phiên bản trả phí của phần mềm Adobe Acrobat 8 Professional hoàn toàn miễn phí.
 • windows Version: 8.1.0
 • Đánh giá: 54
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 117.544

🖼️ Word Count Mini

🖼️
 • Phát hành: TechnoCom
 • Word Count Mini là 1 công cụ hữu ích trong việc đếm các từ, dòng, trang và ký tự trong nhiều trang văn bản. Bên cạnh đó người sử dụng còn có thể tính toán tổng số lượng và tạo báo cáo.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.373

🖼️ Efficient Sticky Notes Pro 3.61 Phần mềm tạo và quản lý ghi chú cá nhân

🖼️
 • Phát hành: Efficient Software
 • Efficient Sticky Notes Pro là một phần mềm chuyên nghiệp và dễ sử dụng giúp bạn tạo các ghi chú cá nhân trên màn hình máy tính.
 • windows Version: 3.61
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 199

🖼️ TechnoCom Batch Word Find & Replace Tìm kiếm và thay thế trong Word

🖼️
 • Phát hành: TechnoCom
 • TechnoCom Batch Word Find & Replace là phần mềm rất hữu hiệu được dùng để hỗ trợ tìm và thay thế nhiều từ và cụm từ trong các file tài liệu MS Word 2000, 2003, 2007, 2010 với định dạng doc/docx/rtf.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 730
Xem thêm Phần mềm soạn thảo