DiscoLock

Link Download DiscoLock chính:
🖼️
🖼️
  • Akala EXE Lock

  • Akala EXE Lock sẽ bảo vệ tất cả các file chương trình khỏi không bị sử dụng trái phép. Nó yêu cầu mỗi khi khởi động một ứng dụng nào đó đều phải nhập mật khẩu mà bạn đã thiết lập.
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
  • X-Ray Công cụ phân tích phần mềm

  • X-Ray là một phần mềm được tạo ra bởi raymond.cc sẽ tự động tải và phân tích file bạn nghi ngờ qua 31 công cụ chống virus.
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
🖼️
  • A-one DVD to 3GP Ripper

  • A-one DVD to 3GP Ripper – chuyển đổi đĩa phim DVD sang định dạng có thể chạy trên thiết bị di động. Phần mềm này sẽ giúp bạn dễ dàng chuyển đổi đĩa phim DVD sang 3GP với chất lượng video và audio
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
;
Xem thêm Bảo mật