EasyLock dự phòng

Tải xuống EasyLock dự phòng

Nhấn vào đây nếu trang web tải về chưa khởi chạy.
Liên kết tải xuống EasyLock dự phòng được mở ở trang web bên ngoài.

Báo không tải được

Link Download EasyLock chính:

Bạn có thể tải các phiên bản thích hợp khác dưới đây.

🖼️ MAGIX Rescue Your Data 6.0 Bảo vệ cơ sở dữ liệu

🖼️
 • Phát hành: Magix Entertainment
 • MAGIX Rescue Your Data là một ứng dụng chuyên nghiệp được thiết kế để bảo vệ dữ liệu của bạn.
 • windows Version: 6.0.406.1035
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 331

🖼️ KaKa ExeLock 5.0 Công cụ khóa file

🖼️
 • Phát hành: Kakasoft
 • KaKa ExeLock là phần mềm để bạn bảo vệ các dữ liệu nhạy cảm như khóa thư mục, ẩn thư mục, mã hóa tập tin...nhưng biện pháp hiệu quả nhất vẫn là khóa luôn các tập tin tự chạy (EXE) bằng mật khẩu.
 • windows Version: 5.0
 • Đánh giá: 12
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 14.058

🖼️ BulkFileChanger

🖼️
 • Phát hành: NirSoft
 • BulkFileChanger 1.01 là một tiện ích nhỏ cho phép bạn có thể tạo danh sách các file từ nhiều thư mục, sau đó thực hiện một số hành động với chúng – thay đổi thời gian tạo, thay đổi, truy cập của chúng, thay đổi thuộc tính file (Read Only, Hidden, System),
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.163

🖼️ OpenPuff 4.00 Ẩn dữ liệu trong tệp tin khác

🖼️
 • Phát hành: Cosimo Oliboni
 • OpenPuff là một ứng dụng cho phép người dùng giấu tài liệu vào tệp mã hóa để gửi. Công cụ này khá hữu ích cho những người gửi thông tin tuyệt mật mà không muốn bị chú ý.
 • windows Version: 4.00
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 494

🖼️ Folder Vault 2.0 Phần mềm bảo vệ file

🖼️
 • Phát hành: Gear Box Computers
 • Folder Vault giúp bạn tạo ra một bức tường bảo vệ bất khả xâm phạm khỏi những sự thay đổi, xóa, xem từ bên ngoài.
 • windows Version: 2.0.0.8
 • Đánh giá: 7
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 3.431
Xem thêm Mã hóa dữ liệu