Elite Proxy Switcher

Link Download Elite Proxy Switcher chính:
Bạn có thể tải các phiên bản thích hợp khác dưới đây.
🖼️
 • 1st Evidence Remover

 • 1st Evidence Remover là một giải pháp bảo mật phức hợp giúp bạn an tâm về các vấn đề bảo mật và riêng tư của mình bằng cách xoá đi các hoạt động bí mật theo như nhu cầu của bạn
 • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
 • Add Password to Pdf

 • Công cụ mã hóa PDF của Axommsoft là giải pháp nhanh chóng và hiệu quả để bảo vệ dữ liệu PDF của bạn, hỗ trợ cả thuật toán mã hóa RC4 và AES ở mức độ 40 và 128bit.
 • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
 • ID AntiKeylogger Ngăn chặn Keylogger

 • ID AntiKeylogger là chương trình mạnh mẽ để bảo vệ sự riêng tư của bạn bằng cách ngăn chặn việc ghi lại thông tin nhập từ bàn phím.
 • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
 • Folder Encryption 5.36

 • Folder Encryption rất dễ sử dụng trong việc mã hóa và bảo vệ dữ liệu. Người dùng có thể mã hóa hay giải mã bất cứ thư mục nào trên máy tính, bao gồm cả ổ đĩa USB hay đĩa cứng di động.
 • Xếp hạng: 4 3 Phiếu bầu
🖼️
 • Asterisks Password Viewer

 • Asterisks Password Viewer hiển thị mật khẩu ẩn dưới dạng hoa thị. Nó có thể khôi phục mật khẩu của các phần mềm như Microsoft Outlook / Outlook Express, ứng dụng FTP
 • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
;
Xem thêm Bảo mật