Exif Pilot Pro dự phòng

Tải xuống Exif Pilot Pro dự phòng

Nhấn vào đây nếu trang web tải về chưa khởi chạy.
Liên kết tải xuống Exif Pilot Pro dự phòng được mở ở trang web bên ngoài.

Báo không tải được

Link Download Exif Pilot Pro chính:

Bạn có thể tải các phiên bản thích hợp khác dưới đây.

🖼️
  • Imagic Photo Phần mềm nâng cấp chất lượng ảnh
  • Imagic Photo là một phần mềm rất dễ sử dụng để hiệu chỉnh màu sắc, chỉnh tông màu, độ mờ hình ảnh, loại bỏ các màu không mong muốn và thêm vào các hiệu ứng nghệ thuật.
  • Xếp hạng: 4 8 Phiếu bầu
🖼️
🖼️
🖼️
🖼️
  • FotoFind for Mac
  • FotoFind cho phép bạn them thông tin về vị trí từ một file GPX vào trực tiếp iPhoto. Chương trình này rất hữu ích nếu bạn có các quỹ đạo GPS từ nơi bạn đứng và muốn them thông tin đó vào iPhoto mà không phải them một cách thủ công...
  • Xếp hạng: 2 1 Phiếu bầu
;
Xem thêm Chỉnh sửa ảnh