FolderJet 1.11.0001

Link Download FolderJet chính:

🖼️
  • Regain
  • Regain là một công cụ tìm kiếm dựa trên Java Lucene Jakarta được thiết kế để cung cấp các chỉ mục và tìm kiếm các tập tin nhiều định dạng như HTML, XML, Excel, Powerpoint, Word, PD, RT, mp3, mp4, Java.
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
  • Rapid Split 3.0
  • Rapid Split là một phần mềm thương mại, sử dụng thuật sĩ Wizard để hướng dẫn người dùng chia nhỏ các file có dung lượng lớn theo các mức dung lượng khác nhau, theo từng phần hoặc theo các mức mặc định chương trình gợi ý.
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
  • Duplicate Commander
  • Duplicate Commander là một phần mềm miễn phí chuyên dụng dùng đề tìm kiếm, xoá và quản ký các file trùng lặp trên máy tính.
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
🖼️
;
Xem thêm Dữ liệu - File