Foxen Island

Link Download Foxen Island chính:

🖼️
🖼️
🖼️
  • City Game Studio Game quản lý công ty phát triển game
  • Trong game mô phỏng City Game Studio, bạn vào vai người sáng lập của một công ty trò chơi điện tử, có nhiệm vụ tạo nên thành công cho studio và ghi dấu ấn vào lịch sử phát triển của video game.
  • Xếp hạng: 5 2 Phiếu bầu
🖼️
🖼️
;
Xem thêm Game Mô phỏng