FreeFile

Link Download FreeFile chính:
Bạn có thể tải các phiên bản thích hợp khác dưới đây.
🖼️
🖼️
  • Portable Little Disk Cleaner 0.1

  • Bản portable của Little Disk Cleaner sẽ giúp bạn loại bỏ bất kỳ tập tin không cần thiết nào để giải phóng không gian ổ cứng, làm cho Windows chạy nhanh hơn mà không cần cài đặt.
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
🖼️
🖼️
;
Xem thêm Xóa file