FreeFile dự phòng

Tải xuống FreeFile dự phòng

Nhấn vào đây nếu trang web tải về chưa khởi chạy.
Liên kết tải xuống FreeFile dự phòng được mở ở trang web bên ngoài.

Báo không tải được
Link Download FreeFile chính:
Bạn có thể tải các phiên bản thích hợp khác dưới đây.
🖼️
 • REMO Drive Wipe Công cụ dọn dẹp ổ đĩa mạnh mẽ

 • Remo Drive Wipe là một công cụ hữu ích giúp bạn nhanh chóng dọn dẹp ổ đĩa để loại bỏ dữ liệu nhạy cảm khỏi máy tính một cách vĩnh viễn, nhờ đó đảm bảo sự riêng tư của mình.
 • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
 • Blank And Secure 2.04

 • Bạn muốn xóa dữ liệu một cách an toàn và không muốn chúng có thể được khôi phục bởi bất kỳ ai, phần mềm nhỏ này sẽ giúp bạn thực hiện việc này dễ dàng mà không cần cài đặt...
 • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
 • Fast Empty Folder Finder 0.7.4.112

 • Fast Empty Folder Finder là một chương trình dò tìm và xóa các thư mục rỗng (cả các thư mục rỗng ẩn) với tốc độc cực nhanh. Đầu tiên bạn click vào biểu tượng thư mục ở góc trên bên trái của giao diện chương trình để xác định vùng cần dò tìm(có thể là một
 • Xếp hạng: 5 1 Phiếu bầu
🖼️
 • File Deleter Phục hồi dữ liệu

 • Bạn có những file chứa thông tin “tối mật” cần xóa đi một cách vĩnh viễn? Các công cụ phục hồi file bị xóa hiện nay là cực mạnh, có thể “moi” ra file bị xóa ngay khi bạn đã “Empty Recycle Bin” hoặc format đĩa cứng. Sao bạn không thử công cụ mang tên File
 • Xếp hạng: 3 10 Phiếu bầu
🖼️
;
Xem thêm Xóa file