GCstar 1.6.1

Link Download GCstar chính:
Bạn có thể tải các phiên bản thích hợp khác dưới đây.
🖼️
 • Smart File Classifier

 • Smart File Classifier là một phần mềm dành cho nền tảng Win32. Chương trình này có thể tự động phân loại rất nhiều file thành các folder phụ.
 • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
 • Directory List & Print In hoặc lưu một danh sách thư mục vào 1 file

 • Có một cách dễ dàng để in và lưu các danh sách thư mục bằng cách sử dụng một công cụ miễn phí. Directory List & Print 2.11.11.1 cho phép bạn tạo ra các danh sách thư mục có thể được tùy chỉnh, được lưu như các tập tin, và in ấn.
 • Xếp hạng: 4 3 Phiếu bầu
🖼️
 • SFXWizard Công cụ nén và giải nén file

 • Mục đích khi tạo phần mềm này là viết một ứng dụng có giao diện người dùng đơn giản, quản lý dễ dàng và có khả năng hoàn thành mọi tác vụ nén, hỗ trợ tạo các file nén có thể tự giải nén được.
 • Xếp hạng: 4 2 Phiếu bầu
🖼️
 • Folder Axe

 • Việc cắt nhỏ một file thì có rất nhiều phần mềm làm việc này rồi. Nhưng để cắt nhỏ một thư mục thì không phải dễ, nhất là với các thư mục có dung lượng lớn. Folder Axe 4.0 (FA) là công cụ đầu tiên trên thế giới làm được việc này.
 • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
 • ArcThemALL! 3.0

 • ArcThemALL! là chương trình nén file và thư mục. Nó cho phép bạn lựa chọn nhiều kiểu nén khác nhau, gồm UPX, MPRESS, ZIP và 7Z. ArcThemALL! có hỗ trợ chế độ tạo file nén tự giải nén, mã hóa file nén.
 • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
;
Xem thêm Nén - Giải nén