Link tải cho Linux

Tải xuống Link tải cho Linux

Nhấn vào đây nếu trang web tải về chưa khởi chạy.
Liên kết tải xuống Link tải cho Linux được mở ở trang web bên ngoài.

Báo không tải được
Link Download GCstar chính:
Bạn có thể tải các phiên bản thích hợp khác dưới đây.
🖼️
🖼️
  • Performance Monitor

  • Chương trình nhỏ gọn này sẽ đặt 4 biểu đồ trên màn hình của bạn, tuy nhiên nó cũng có một chút khó đọc. Giao diện cài đặt đơn giản của Performance Monitor giúp chúng ta dễ dàng đặt màu và hiển thị cho 4 biểu đồ.
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
  • Filerecovery Professional 2009 4.5 for Windows

  • Filerecovery Professional có thể quét và tìm các phân vùng bị mất, boot sector (rãnh ghi khởi động) và các thành phần file hệ thống khác.
  • Xếp hạng: 4 2 Phiếu bầu
🖼️
🖼️
;
Xem thêm Nén - Giải nén