GhostVolt Business 1.10.10.0

Tải xuống GhostVolt Business 1.10.10.0

Nhấn vào đây nếu trang web tải về chưa khởi chạy.
Liên kết tải xuống GhostVolt Business 1.10.10.0 được mở ở trang web bên ngoài.

Báo không tải được

Link Download GhostVolt Start chính:

Bạn có thể tải các phiên bản thích hợp khác dưới đây.

🖼️ PackPal Folder Locker 1.2 Khóa tập tin, thư mục hiệu quả

🖼️
 • Phát hành: PackPal
 • PackPal Folder Locker là phần mềm hữu hiệu giúp bạn mã hóa các tập tin, thư mục, hình ảnh, ổ đĩa và các tài liệu chỉ trong một vài giây.
 • windows Version: 1.2
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 87

🖼️ Easy File Locker 1.5 Công cụ bảo vệ dữ liệu

🖼️
 • Phát hành: Xoslab
 • Easy File Locker là chương trình miễn phí, nhẹ và dễ sử dụng có thể giúp bảo vệ dữ liệu quan trọng của người dùng.
 • windows Version: 1.5
 • Đánh giá: 8
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 27.882

🖼️ MatrixLocker 1.1 Bảo vệ và ngụy trang thư mục

🖼️
 • Phát hành: Insha Samee
 • MatrixLocker là một tiện ích nhỏ gọn cho phép bảo vệ dữ liệu bằng cách khóa thư mục và ngụy trang các thư mục này dưới các biểu tượng khác nhau. Bằng cách này, bạn sẽ ngăn được những người dùng bất hợp pháp truy cập vào nội dung thư mục.
 • windows Version: 1.1
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 249

🖼️ SecretFolder 3.0 Phần mềm bảo vệ thư mục

🖼️
 • Phát hành: Ohsoft
 • SecretFolder là một phần mềm giúp bảo mật thông tin và dữ liệu người dùng bằng cách mã hóa thư mục.
 • windows Version: 3.0
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.089

🖼️ OrgPassword

🖼️
 • Phát hành: OrgBusiness Software
 • OrgPassword 3.4 là tất cả những gì bạn cần để giữ kín những thông tin cá nhân với độ an toàn hoàn hảo. Chương trình cung cấp các hạng mục, mỗi hạng mục có mục đích giữ những loại thông tin xác định vì thế bạn có thể tìm những gì mình cần một cách chính xá
 • windows
 • Đánh giá: 7
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 2.456
Xem thêm Mã hóa dữ liệu