GoFullPage 7.6

Link Download GoFullPage chính:
🖼️
  • Data Miner Công cụ trích xuất dữ liệu cho Google Chrome

  • Data Miner có thể giúp người dùng lấy dữ liệu từ bất kỳ trang web nào, sau đó chuyển hóa thành tập tin Excel để dễ theo dõi hơn. Đây là công cụ trích xuất dữ liệu tuyệt vời dành cho trình duyệt Google Chrome.
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
  • Furl Toolbar 0.71

  • Bất kỳ một ai đã từng cảm thấy tức tối với việc có ý dung lượng bộ nhớ hay các bookmark “đã chết” chắc chắn sẽ thích thanh công cụ Furl Toolbar . Ứng dụng này thực sự là một hướng đi mang tính cách mạng trong việc tìm kiếm trên web.
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
🖼️
🖼️
  • Do It (Tomorrow) Tiện ích quản lý công việc cá nhân

  • Do It (Tomorrow) là ứng dụng quản lý công việc trên trình duyệt Chrome, chỉ với một cú click chuột thêm tiện ích vào trình duyệt, Do It sẽ giúp bạn lên kế hoạch công việc cá nhân và quản lý chúng dễ dàng.
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
;
Xem thêm Addon hỗ trợ - Extension