Hide IP NG

Link Download Hide IP NG chính:
Bạn có thể tải các phiên bản thích hợp khác dưới đây.
🖼️
  • P-Encryption Suite

  • P-Encryption Suite là một phần mềm mã hóa mạnh mẽ dành cho hệ điều hành Windows, cho phép bạn lưu trữ dữ liệu quan trọng của mình trong một lưu trữ mã hóa đơn.
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
  • Powered Keylogger Phần mềm Keylogger mạnh mẽ

  • Powered Keylogger là giải pháp bảo mật dựa trên driver, có chức năng bí mật theo dõi và ghi lại toàn bộ các phím bấm, cú nhấp chuột, mật khẩu, trang web được truy cập và ứng dụng được khởi chạy, theo dõi email được gửi và nhận,…
  • Xếp hạng: 2 1 Phiếu bầu
🖼️
  • Hide & Protect any Drives

  • Ngoài việc đặt tên và mật khẩu truy cập để tránh người khác khai thác và sử dụng máy tính của mình, bạn vẫn không thể yên tâm vì sẽ có lúc một ai đó mượn máy tính của bạn sử dụng và khai thác thông tin với mục đích xấu.
  • Xếp hạng: 3 3 Phiếu bầu
🖼️
🖼️
;
Xem thêm Bảo mật