HostingPress

Link Download HostingPress chính:

🖼️ ColorMusic Mẫu template mang sắc màu âm nhạc

🖼️
 • Phát hành: Deluxetemplates
 • ColorMusic là một mẫu blogger miễn phí với 2 cột, sidebar bên phải, được thiết kế độc quyền cho blogger, bao gồm các biểu tượng đánh dấu mạng xã hội và các trình đơn thả xuống. Mẫu được thiết kế phù hợp với các blog chủ đề sắc màu âm nhạc.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 113

🖼️ Avenue Mẫu thiết kế blog đơn giản cho Blogger

🖼️
 • Phát hành: BTemplates
 • Avenue là mẫu template miễn phí chuyển thể từ WordPress với 2 cột, sidebar phía bên phải, hình ảnh thu nhỏ, bố cục mẫu được thiết kế phù hợp với các blog đơn giản.
 • windows

🖼️ WorldSite Mẫu blog cho chủ đề kinh doanh

🖼️
 • Phát hành: BTemplates
 • WorldSite là một Blogger mẫu miễn phí. Chủ đề này có 2 cột và 3 cột khác trong chân trang, rất nhiều nơi để đặt tiện ích của bạn. Mẫu này rất đơn giản mà đẹp, nền là màu trắng và tiêu đề màu xanh với một thiết kế rất tính toán. Đề nghị cho blog kinh doanh để đạt hiệu quả tốt hơn trong công việc của bạn.
 • windows

🖼️ Magnum Mẫu với kết cấu độc đáo cho blogger

🖼️
 • Phát hành: Deluxetemplates
 • Magnum là một mẫu blogger miễn phí với 2 cột, sidebar bên phải, được thiết kế độc quyền cho blogger, bao gồm các biểu tượng đánh dấu mạng xã hội và các trình đơn thả xuống. Mẫu được thiết kế phù hợp với blog chủ đề cá nhân.
 • windows

🖼️ HollywoodBlog Template chủ đề phim ảnh Hollywood

🖼️
 • Phát hành: BTemplates
 • HollywoodBlog là một mẫu blogger miễn phí với 2 cột, sidebar bên phải, bao gồm các biểu tượng đánh dấu mạng xã hội, được thiết kế phù hợp với các blog chủ đề phim ảnh.
 • windows
Xem thêm Template cho Blogspot