Hyena 14.4

Link Download Hyena chính:
Bạn có thể tải các phiên bản thích hợp khác dưới đây.
🖼️
 • Wi-Fi Inspector

 • Wi-Fi Inspector 1.2 là một chương trình tuyệt vời giúp bạn có thể xem nhiều thông tin có liên quan đến mạng Wi-Fi, chẳng hạn như làm thế nào để biết các điểm phát sóng Wi-Fi đang ở gần hay ở xa.
 • Xếp hạng: 4 4 Phiếu bầu
🖼️
 • Network Notepad Phần mềm hỗ trợ thiết kế mạng

 • Nếu bạn đang tìm một công cụ để giúp bạn thiết kế mạng của mình hoặc có thể kiểm tra ảo một mạng đang có, bạn nên tìm đến Network Notepad 4.6.7. Network Notepad miễn phí sử dụng.
 • Xếp hạng: 4 3 Phiếu bầu
🖼️
 • ProxyCap (32-bit)

 • ProxyCap cho phép bạn sử dụng các ứng dụng Internet qua các giao thức HTTP, SOCKS v4, và SOCKS v5 Proxy Servers. Bạn có thể thông báo cho ProxyCap những ứng dụng nào sẽ kết nối Internet qua proxy và trong hoàn cảnh nào.
 • Xếp hạng: 5 1 Phiếu bầu
🖼️
 • Nsasoft Hardware Software Inventory

 • Nsasoft Hardware Software Inventory 1.1.5 là một phần mềm khá mạnh cho các mạng gia đình, văn phòng và doanh nghiệp lớn.
 • Xếp hạng: 5 2 Phiếu bầu
🖼️
 • IP Video System Design Tool

 • IP Video System Design Tool được làm để giúp mọi người với thiết kế hệ thống IP Video. Phần mềm này có khả năng ước tính dung lượng băng thông và dung lượng lưu trữ HDD cần thiết để lưu trữ video.
 • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
;
Xem thêm Phần mềm mạng