iFax cho Mac 3.14

Link Download iFax cho Mac chính:
🖼️
  • PDFToolkit cho Mac Phần mềm chỉnh sửa file PDF đơn giản

  • PDFToolkit là một gói công cụ hữu hiệu cung cấp cho người dùng Mac nhiều chức năng mạnh mẽ để kết hợp, chia tách hoặc giảm dung lượng cũng như hỗ trợ trích xuất hình ảnh và văn bản từ file PDF.
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
🖼️
🖼️
🖼️
;
Xem thêm Ứng dụng văn phòng